Kompletní správa nemovitostí

Kompletní správa nemovitostí

Předejte nám své starosti se správou vaší nemovitosti. Náš tým zkušených odborníků se postará o kompletní řešení v rámci správa nemovitosti v Praze a Středočeském kraji.

Poskytujeme kompletní servis správa nemovitostí Praha a Středočeský kraj. Vyzkoušejte si nás ještě dnes.

Naším cílem je plně uspokojit potřeby klientů. Díky tomuto cíli jsme se zařadili mezi přední společnosti poskytující kvalitní správu nemovitostí všech druhů.


Předejte nám své starosti se správou objektu a my je vyřešíme k Vaší spokojenosti. Zajistíme kompletní správu nemovitosti s minimální osobní účastí výboru SVJ, majitelů domu, developerů, členů družstva nebo majitelů budov. O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

Šetříme Vaše finance

Veškeré služby poskytujeme výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců, což pro Vás znamená značnou finanční úsporu. I přes tuto skutečnot, Vám připravíme kompletní výběrové řízení na jakoukoli službu.

Služby poskytujeme jinak

Jako jediná správcovská firma na trhu měříme výkonnost všech procesů pomocí systému KPI - Key Performance Indicators. Zákazníkům následně poskytujeme reporty s výsledky měření, které společně vyhodnotíme. Po vyhodnocení, provedeme potřebná opatření vedoucí ke zlepšení všech procesů.

Spolupracujeme na bázi vzájemné důvěry. Jsme transparentní a otevření. Jsme autentičtí a na nic si nehrajeme. Uvědomujeme si, že svět není dokonalý, ale snažíme se dokonalosti přibližovat ve všem, co děláme.

Vážíme si individuality našich zákazníků

Protože je každý zákazník jiný, máme pro každého individuální řešení. Každému zákazníkovi připravujeme všechno nově, od analýzy potřeb až po řízení kvality.

Změna správce s naší pomocí je snadná

Nebojte se změnit současnou situaci. Změna správce s naší pomocí je snadná. Vše potřebné vyřídíme kompletně za Vás zcela zdarma, stačí nás jen kontaktovat!

ÚČETNĚ - EKONOMICKÝ SERVIS
 • Účetnictví bude vedeno v souladu se zákonem o účetnictví, zákonem o daních z příjmů, atp.
 • Příprava odvodů pojistného, daní a vyúčtování daní členů statutárních orgánů
 • Zpracovávat a v termínu podávat daňové přiznání daně z příjmu, pokud vznikne povinost jej zpracovat
 • Účetní závěrku, vyúčtování výnosů a nákladů na správu domu a zajištění provedení vyúčtování
 • Předepisovat a kontrolovat veškeré zálohové platby na úhradu nákladů spojených se správou domu
 • Vymáhat dlužné platby včetně příslušenství jakož i náhrady za škody na spravovaném majetku
 • Individuální změny předpisů na žádost vlastníků

Správa nemovitostí Praha, správa nemovitosti Praha a Středočeský kraj.

TECHNICKÝ SERVIS
 • Vést technickou evidenci domů, bytů, nebytových prostorů, pozemků
 • Projednání předloženého návrhu plánu oprav a poskytovat k němu odborná vysvětlení
 • Zajišťovat provedení všech povinných revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení
 • Zajišťovat včasné odstranění závad zjištěných revizemi a kontrolami
 • Zajišťovat drobné opravy a údržbu spravované nemovitosti
 • Zajišťovat odečty vodoměrů a poměrových měřidel na topných tělesech pro účely vyúčtování služeb
ADMINISTRATIVNÍ SERVIS
 • Vést evidenci vlastníků bytových a nebytových jednotek
 • Upravovat zálohy za služby spojené s užíváním jednotek v závislosti na výsledcích vyúčtování služeb
 • Zajištění zařízení organizace shromáždění vlastníků
 • Zajištění právního, daňového a účetního poradenství
 • Příprava výběrového řízení
 • Zajištění odladění smluv s dodavateli
VÝKON FUNKCE PŘEDSEDY SPOLEČENSTVÍ
 • Jednání ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění
 • Samostatné uzavírámí smluv dle finančního limitu určeného shromážděním
 • Vedení evidence vlastníků jednotek a plnění povinnosti ve vztahu k rejstříku společenství
 • Zajištění plnění usnesení shromáždění vlastníků a odpovídáme mu za svou činnost
 • Vyřizování žádosti, doporučení, připomínek a stížnosti obdržené od členů společenství
 • Vymáhání plnění povinností stanovených členům společenství
 • DÁLE DLE AKTUALNÍCH STANOV A DLE NOZ
PRÁVNÍ SERVIS
 • Jednání u soudu
 • Žaloby
 • Zakládání společenství vlastníků
 • Změny na obchodním soudě
 • Vypracování domovního a garážového řádu
 • Zpracování prohlášení vlastníka
Domovnická činnost
 • Oznamovat pronajímateli zjištěné stavební závady vně i uvnitř domu
 • Působit jako zprostředkovatel mezi nájemcem a pronajímatelem
 • Předávat jednotlivým nájemcům korespondenci vztahující se k nájemnímu vztahu
 • Zjišťovat stav vodoměrů v jednotlivých bytech pro účely provedení vyúčtování
 • Provádět drobné údržbářské práce a opravy, odklízení sněhu z přístupových cest k domu
 • Sekání a údržba trávníku
 • Kontrolovat práce na opravách domu
Správa nemovitosti na dálku
 • Vedení kompletního účetnictví dle platných zákonů a předpisů
 • Vedení evidence předpisů a plateb včetně hlídání placení a upomínání neplatičů
 • Předpis záloh
 • Provedení vyúčtování služeb
 • Příprava dokumentů shromáždění vlastníků, členské schůze(BD)
 • Změny zápisu v rejstříku SVJ, obchodním rejstříku
 • Kontrola předložených nabídek od dodavatelů
 • Poradenství/podpora výboru SVJ, představenstva BD

Hlavní zásady naší společnosti

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Naše služby jsou založeny na individuálním a odpovědném přístupu k zákazníkovi. Snažíme se přizpůsobit potřebám našich klientů.

AKTIVNÍ SPRÁVA

Udržujeme si aktuální přehled o stavu nemovitosti a navrhujeme způsoby řešení zjištěných nedostatků. Vedeme evidenci umožňující získat aktuální přehled o hospodaření domu.

NEZÁVISLOST NA DODAVATELÍCH

U nás máte vždy kontrolu nad výběrem dodavatelů. Schvalujete rozsah poptávaných služeb i konečný výběr dodavatele.

ÚSPORA NÁKLADŮ

Vzhledem k počtu spravovaných domů jsme pro naše klienty vyjednali řadu slev. Umíme připravit levnější nabídku na pojištění domu, servis výtahů a dodávky plynu. Spolupracujeme pouze s ověřenými dodavateli, kteří mají příznivé ceny a odpovídající kvalitu práce.

Předej te nám své starosti se správou vaší nemovitosti - kompletní správa nemovitostí Praha. Patříme mezi přední Správcovské firmy. Správa nemovitostí Praha, správa nemovitosti Praha a Středočeský kraj.

Kompletní rozpočet již za 60 minut

Kontaktujte nás

 • Provozovna
  D & D servis, s.r.o.
  Výletní 398/27, 142 00, Praha 4
 • Pobočka Praha-západ
  D & D servis, s.r.o.
  Horní 74, 252 44, Dolní Jirčany
 • Zavolejte nám
  (+420) 244 470 603
 • Napište nám
 

Reakce našich zákazníků

 • SVJ Za Zahradami 389/13

  Dobrý den,

  Firma D & D servis, s.r.o., je naším správcem a nemůžeme si ohledně jejich služeb na nic stěžovat.

  Jsme rádi, že jsme si vybrali tak spolehlivou a seriózní firmu a také ne drahou, protože máme podobně jako Vaše SVJ jenom 11 bytových jednotek.

  Tedy za nás můžeme jenom doporučit – reagují rychle, vyřizují vše spolehlivě a myslím, že nám ušetřili hodně peněz a starostí díky jejich zkušenostem, partnersským firmám a profesionalitě.

  Legislativa se pořád mění a u nás nemá kdo by to pořád hlídal – díky

  Žádne výhrady mě nenapadají.

  Ľubica Mikulášová

 • AVECO s.r.o.

  Paní Irena Sembolová pro naši společnost uklízí od října 2011.

  S její prací jsme velice spokojeni. Paní Sembolová je velmi pečlivá, spolehlivá, dobře se s ní komunikuje.

  Budeme rádi, pokud pro nás bude pracovat i nadále.

  Jitka Štolcová

 • PRAMACOM – HT, spol. s r.o.

  Společnost D & D servis s.r.o. Nám již od dubna roku 2009 provádí úklidové služby a různé vícepráce s nimi spojené v našich administrativnách prostorech. Vzájemná spolupráce, která byla vždy profesionální, včasná a spolehlivá, si velice vážíme. Rádi bychom také vyzdvihli pravidelnou komunikaci a zpětné dotazování ohledně kvality jimi prováděných služeb I rychlé a vstřícné řešení aktuálních potřeb naší společnosti.

  Za takto ováděné služby patří poděkování všem jejím zaměstnancům i spolupracovníkům.

  S ohledem na naši zkušenost, mohu služby společnosti D&D servis s.r.o. vřele doporučit a přeji i nadále mnoho spokojených zákazníků.

  Ing. Radka Daníčková

 • SVJ Mirotická 769-770

  Dobrý den,

  děkuji za velmi pečlivé provedení generálního úklidu na SVJ Mirotická 769-770, Praha 4 Libuš. Společné prostory prokoukly, všude bylo čisto.Nikde ani smítko a dům voněl. Byl jsem příjemně překvapený. Poděkování, prosím, předejte partě, která u nás úklid prováděla. Musela to být vážně dřina.

  Přeji krásný den.

  S pozdravem

  Miroslav Zajíc

 • SVJ Lečkova 1521/15

  Vážený pane Dalibábo,

  ráda bych Vám touto cestou jménem výboru SVJ Lečkova 1521, Praha 4 Vašim zaměstnancům za vzorně provedený generální úklid domu dne 27.1.2015.

  Dovolte mi, abych také vyjádřila spokojenost s pravidelným úklidem domu, který provádí paní Oxana Lypytchuk. Je velmi pečlivá, práce si váží.

  Vaší firmu jsem doporučila dalším SVJ a známým.

  Ještě jednou děkujeme za perfektní a precizně odváděný úklid.

  S pozdravem

  JUDr. Milena Macková
  předsedkyně výboru

 • SVJ Cuřínova 590-591

  Dobrý den pane Dalibábo,

  dovolte mi, abych krátce zhodnotil práci Vašich pracovníků po cca 7-mi letech práce pro naše SVJ. Provádíte týdenní úklid společných prostor našeho domu a jednou za pololetí generální úklid.

  1) Týdenní úklid provádí t.č. Paní Halina Bulatečná, s jejíž prací jsme naprosto spokojeni a vyjadřujeme ji uznání. Prosím, o předání hodnocení uvedené pracovnici.

  2) Generální úklid provádí tým Vašich pracovníků jejichž práci hodnotím jako velmi precizní a profesionální, se zaměřením na detaily. Celému týmu, prosím, předejte naše hodnocení.

  Těším se na další dobrou spolupráci a přeji Vám a Vašim spolupracovníkům mnoho pracovních úspěchů.

  S pozdravem

  Ing. Petr Štadler
  předseda výboru

 • Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

  Dobrý den,

  po dlouhých letech jsme se rozhodli vyměnit úklidovou službu na pobočce cestovní kanceláře FISCHER-NÁRODNÍ a po porovnání nabídek, které jsme měli k dispozici, padl výběr právě na firmu D&D servis s.r.o. Od 1.2.2010 u nás provádí firma denní úklid a s celkovou prací jsme velmi spokojeni, hlavně co se týče péče o klienty, zpětné kontroly práce, přístupem a ochotou flexibilně řešit případné problémy, příjemným jednáním a v neposlední řadě i velmi dobrou cenou.

  Věřím, že na základě dosavadních zkušeností, nás čeká dobrá súpolupráce dlouhodobého charakteru.

  Děkuji a přeji mnoho dalších spokojených klientů

  Filip Mazal
  Ředitel pobočky Národní

 • SVJ Sevastopolská 412/5

  Dobrý den pane Dalibábo,
  chci Vám ve stručnosti napsat, jak komunikuji s Vašimi spolupracovníky.

  Komunikace je opravdu komunikativní, není alibistická, je adresná, je vstřícná, je řešící, je hledající, je konstruktivní. Je radost se na Vaše spolupracovníky obracet a jednat s nimi.

  V našem domě proběhla změna paní uklízečky a kvalita její práce je znát. Mohu napsat, že rozdílu ve vytřených schodech si všiml i můj manžel. Jsem za takovou práci ráda. Ještě si ujasňujeme nějaké detaily a jak jsem již výše napsala, i to probíhá v duchu, který si svého zákazníka váží.

  Z toho vše lze usuzovat, že jsou to nastavená pravidla, která jste do své firmy zavedl, spolupracovníci je akceptují a předávají dobrou kvalitu své práce dále.

  Jsem ráda, že to mohu napsat o přístupu pí Vlasové a pana Šose.

  S pozdravem a přáním mnoha dalších spokojených klientů.

  Jana Náglová

 • AGEM.CZ s.r.o.

  Vážený pane Dalibábo,

  chtěli bychom touto cestou poděkovat Vám i všem Vašim zaměstnancům za skvělé, profesionální služby v oblasti úklidu našich kanceláří.I když občas nastal problém s některými uklízečkami, obratem byl s upřímností tento problém odstraněn.

  Oceňujeme i Vaši zpětnou reakci a pravidelnou kontrolu úklidových služeb.

  Přejeme ještě více spokojených zákazníků a hodně pracovních i osobních úspěchů.

 • AZ PROFIL SRS, a.s.

  Dobrý den,

  rádi bychom Vám poděkovali za Vaše úklidové služby a vyjádřili svoji spokojenost jak s Vámi osobně, tak s Vašimi zaměstnanci, kteří jsou vstřícní, příjemní a kvalitně odvádí svoji práci.

 • ASW Systems a.s.

  Ráda bych Vám touto cestou a jménem společnosti poděkovala za dosavadní spolupráci při pravidelném úklidu v našich kancelářích.

  Dovolte mi také vyjádřit spokojenost s celkovým jednáním a přístupem s Vámi osobně a paní Grygolínskou, která zde uklízí.

  Renata Valentová

 • Společenství pro dům Českodubská 776, Praha Vinoř

  BD jsme začali užívat v roce 2009 a jako první úklidová firma byla právě od společnosti D & D servis, s.r.o. Nikdy bych neměnila - zatím jsem ještě nenavštívila BD, který by byl čistší než náš.

  Po této velmi dobré zkušenosti jsme rozvázali spolupráci s nejmenovanou firmou, která nám vykonávala služby správy nemovitosti a přešli jsem i s touto službou pod křídla společnosti D & D servis, s.r.o.

  Martina Černá
  předsedkyně výboru

 • Miroslava Čarková

  Vážený pane jednateli,

  Poskytované úklidové služby Vaší společností tj. Vašimi zaměstnanci tj. pan Kotárik a čtyři další pracovnice, kteří u mne 14. 4. 2016 provedli generální úklid celého rodinného domku po výměně oken jsou na vysoké úrovni.

  Vaše služby budu doporučovat a sama si vždy u Vaší společnosti budu objednávat generální úklid domu. Velmi oceňuji taktéž to, že máte provozovnu, kde je možnost objednat služby osobně a nejen po telefonu. Ještě jednou děkuji za perfektně provedený úklid Vašimi zaměstnanci a jsem s pozdravem

  Miroslava Čarková

 • EGIS Praha, spol. s r.o.

  Dobrý den p. Šos,

  Chtěla bych tímto poděkovat Vaší společnosti za perfektně zvládnutý úkol – úklid našich kanceláří.

  V průběhu uplynulých dvou týdnů u nás přes víkendy pracovali Vaši kolegové a vše se stihlo v zadaném čase.

  Zvláštní dík patří panu Kolářovi, který pár z našich reklamací ještě včera operativně vyřešil k mé úplné spokojenosti a mohu Vám tedy poděkovat za komplexní práci, která splnila naše očekávání.

  Jak pan ředitel, tak i kolegové z kanceláře si velmi pochvalují, jak nám kanceláře, okna a vše co se dalo vyleštit prokouklo.

  V následujícím období nás bude čekat další projekt a tím bude výměna koberce v kanceláři a tam určitě budeme rádi, pokud se budeme moct opět na Vás spolehnout, v rozsahu a termínu, který se zatím upřesňuje, předpoklad je červenec/srpen nicméně zatím Vás nechám oddechnout a s předstihem bych Vás následně kontaktovala.

  Ještě jednou Vám děkuji a prosím pana Šose, aby poslal kolegyni Katce M. předávací protokol na tuto II. Etapu úklidu, abychom Vám mohli vystavit objednávku a Vy provést fakturaci.

  Zůstávám s pozdravem a přáním pěkného dne,

  Tichá